Wat gebeurt er bij beslaglegging op mijn auto of inboedel?

In het proces-verbaal dat de gerechtsdeurwaarder u heeft gegeven, staat welke spullen in beslag genomen zijn. Deze zullen in het openbaar verkocht worden.

De datum van de openbare verkoop staat ook in het proces-verbaal. Hou er rekening mee dat plaats, dag en uur van de verkoop worden bekend gemaakt op een of meer websites waarop op de in beslag genomen zaken kan worden geboden. U draait voor de kosten van beslag en verkoop op.

Contact of hulp

Wilt u meer informatie over uw rechten en plichten? Neem dan contact met ons op. We weten ook of uw schuldeiser openstaat voor een regeling. Als dat zo is, hoeft de openbare verkoop niet door te gaan.

Als u na beslaglegging in de problemen komt, is het verstandig om hulp in te schakelen. Neem contact op met onze budgetcoach of met uw gemeente.