Kunnen we u helpen? Bel of mail ons direct

De gerechtsdeurwaarder overhandigt dagvaardingen en vonnissen aan de debiteur. Mocht het nodig zijn, kan de deurwaarder andere acties ondernemen. Wat we ook voor u doen, we zorgen altijd voor een snelle service en de juiste terugkoppeling.

Als de debiteur, ondanks het vonnis, weigert te betalen, zijn dit mogelijke vervolgstappen voor de deurwaarder:

  • beslaglegging;
  • ontruiming;
  • openbare verkoop.

Bij elke volgende stap houden we rekening met uw situatie én die van de debiteur.

Een dreigend conflict

Het is ook mogelijk dat er een geschil op de loer ligt. Bijvoorbeeld als u als particulier problemen krijgt met uw buurman, omdat hij steeds op uw perceel parkeert of herhaaldelijk voor geluidsoverlast zorgt. Afspraken? Die staan niet op papier. En áls u gerechtelijk stappen onderneemt, wegen beide verklaringen even zwaar…

Dan is de verklaring van een deurwaarder belangrijk, want deze weegt zwaarder. We maken dan een proces-verbaal van constatering voor u op, dat als bewijs kan dienen tijdens de procedure.

Snelle service en informatieoverdracht

SVH-medewerkers zijn doorpakkers die van snelle service houden. Want snelheid is de sleutel tot succes. Ook houden we u continu op de hoogte van de gang van zaken. Dat gebeurt via onze online portal én met contact op dossierniveau. Voor u betekent dit: de juiste informatie, adviezen en altijd de mogelijkheid om vragen te stellen.

De állerlaatste herinnering?

Als u de debiteur toch nog een laatste kans wilt geven, kunt u de deurwaarder een sommatie-exploot laten uitbrengen. Dat is een allerlaatste herinnering in de vorm van een huisbezoek.

Verschil met een incassobureau

Incassobureaus mogen alleen verzoeken of aanmanen. Een deurwaarder brengt een dagvaarding uit, betekent een vonnis én legt beslag. Waar zij stoppen, gaan wij dus verder. Dat kunnen we omdat een deurwaarder is beëdigd door de rechtbank en benoemd door de koning.

Openstaande rekeningen?

Dat lossen we voor u op. Laat uw gegevens achter, dan bellen we u terug.