Veelgestelde vragen - SVH Gerechtsdeurwaarders

Veelgestelde vragen

Krijg antwoord op de meest gestelde vragen, lees ze hieronder.

Resultaatgericht maar sociaal

Hieronder vindt u een overzicht van de meeste gestelde vragen met de daarbij behorende antwoorden. Staat uw vraag er onverhoopt niet bij neem dan contact met ons op.

Betalen

Wat is het rekeningnummer van SVH Gerechtsdeurwaarders?

Dat is NL 65 RABO 0140 8867 29.

Ik wil betalen. Hoe doe ik dat?

Betalen kan op drie manieren. Hieronder staan de mogelijkheden beschreven.

Via Mijn Dossier

Dat kan via Mijn Dossier. De inloggegevens hiervan heeft u van ons gekregen. Als u ingelogd bent, gaat u naar het dossier dat u wilt afronden. Klik daar op de button ‘betalen’.

Rechtstreeks

Of u maakt het bedrag rechtstreeks over naar NL 65 RABO 0140 8867 29 ten name van SVH Gerechtsdeurwaarders. Daarbij is het belangrijk dat u het dossiernummer als kenmerk bij de betaling invult.

Contant

U kunt het geld ook bij ons op kantoor afgeven. Ons adres is Obrechtstraat 35 in Oss.

Ik kan niet in één keer betalen. En nu?

Als het bedrag te hoog is om ineens te betalen, kunt u in veel gevallen een betalingsregeling treffen. Dat kunt u aanvragen via Mijn Dossier. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@svhgerechtsdeurwaarders.nl of bellen via 0412 – 64 22 33.

Ik kan andere rekeningen nu niet meer betalen. Wat nu?

Als u na beslaglegging niet meer rond kunt komen, is het verstandig om hulp in te schakelen. Neem contact op met onze budgetcoach of met uw gemeente.

Ik ben het er niet mee eens

Hoe kan ik bezwaar maken tegen een sommatie?

U kunt bezwaar maken via Mijn Dossier. Hier legt u uit waarom u het niet met de sommatie eens bent. Daarbij is het belangrijk dat u bewijs meestuurt. Bijvoorbeeld een kopie van uw bankafschrift als u al betaald heeft.

Het is ook mogelijk om ons een e-mail te sturen of een brief te schrijven. Hier vindt u onze contactgegevens.

Wie kunnen me op juridisch gebied helpen?

Veel zaken zijn complex. Daarom raden we u aan om professionele juridische hulp in te schakelen. Vraag bijvoorbeeld uw rechtsbijstandverzekering, een deurwaarder of een advocaat om advies. Of informeer gratis bij het Juridisch Loket.

Ik ben het niet eens met een vonnis. Wat kan ik doen?

Als u het niet eens bent met de uitspraak van de rechter kunt u in verzet of in hoger beroep gaan. Bent u dit van plan? Laat het ons meteen weten via info@svhgerechtsdeurwaarders.nl of 0412 – 64 22 33.

In verzet

Heeft u de rechter niet laten weten dat u het oneens bent met de inhoud van de dagvaarding? Dan is er sprake van een verstekvonnis en kunt u in verzet gaan. Ditmaal dagvaart u de schuldeiser. Het opstellen van zo’n dagvaarding is niet makkelijk. Daarom is het verstandig om een professional in te schakelen. Vraag bijvoorbeeld uw rechtsbijstandverzekering, een deurwaarder of een advocaat om advies. Of informeer gratis bij het Juridisch Loket.

In hoger beroep

Bent u wel komen opdagen bij de rechter, maar heeft u geen gelijk gekregen? En is de vordering van de eiser hoger dan € 1.750,00? Dan kunt u in hoger beroep gaan. Daarbij moet u een advocaat inschakelen.

Let op!

De meeste vonnissen worden door de rechter ‘uitvoerbaar bij voorraad’ verklaard. Dat betekent dat de eiser de betaling toch kan afdwingen door bijvoorbeeld beslaglegging. Ook al gaat u in verzet of in beroep.

Ik ben het niet eens met een dwangbevel. En nu?

In het dwangbevel staat precies wat u kunt doen. U vindt deze informatie onder het kopje ‘informatie over het dwangbevel’. Meestal op de achterkant van het dwangbevel. Gaat u actie ondernemen? Laat het ons dan ook weten via info@svhgerechtsdeurwaarders.nl of 0412 – 64 22 33.

Hoe kan ik verweer voeren tegen een dagvaarding?

In de dagvaarding staat beschreven hoe u tijdens de procedure verweer kunt voeren. Schriftelijk of mondeling. En ook leest u wie dat kan doen: bijvoorbeeld u zelf of een advocaat.

We raden u sowieso aan om professionele juridische hulp  in te schakelen. Vraag bijvoorbeeld uw rechtsbijstandverzekering, een deurwaarder of een advocaat om advies. Of informeer gratis bij het Juridisch Loket.

Er is beslag gelegd

Mag er ook beslag worden gelegd op mijn vakantiegeld?

Ja, dat mag. Als uw salaris hoger is dan de beslagvrije voet, valt ook uw vakantiegeld onder het beslag.

Waarom moet ik de inkomsten van mijn partner opgeven?

Deze informatie is belangrijk om uw beslagvrije voet te berekenen. Ook als u niet getrouwd bent of als u onder huwelijkse voorwaarden getrouwd bent. Als u het inkomen van uw partner niet doorgeeft, mag de deurwaarder uw beslagvrije voet halveren. Dan krijgt u iedere maand minder geld overgemaakt.

Wat gebeurt er als er beslag op mijn loon of uitkering wordt gelegd?

Bij loonbeslag of uitkeringsbeslag is uw werkgever of uitkerende instantie verplicht om een deel van uw inkomen in te houden. Dit deel wordt afgedragen aan de gerechtsdeurwaarder.

Als u in Nederland woont of verblijft, krijgt u nog steeds een deel van uw inkomen. Dit deel noemen we uw beslagvrije voet. Hiermee kunt u aan uw financiële verplichtingen blijven voldoen, zodat de schulden niet oplopen.

Wat gebeurt er bij beslaglegging op mijn auto of inboedel?

In het proces-verbaal dat de gerechtsdeurwaarder u heeft gegeven, staat welke spullen in beslag genomen zijn. Deze zullen in het openbaar verkocht worden.

De datum van de openbare verkoop staat ook in het proces-verbaal. Hou er rekening mee dat plaats, dag en uur van de verkoop worden bekend gemaakt op een of meer websites waarop op de in beslag genomen zaken kan worden geboden. U draait voor de kosten van beslag en verkoop op.

Contact of hulp

Wilt u meer informatie over uw rechten en plichten? Neem dan contact met ons op. We weten ook of uw schuldeiser openstaat voor een regeling. Als dat zo is, hoeft de openbare verkoop niet door te gaan.

Als u na beslaglegging in de problemen komt, is het verstandig om hulp in te schakelen. Neem contact op met onze budgetcoach of met uw gemeente.

Hoe kan ik de beslagvrije voet berekenen?

De beslagvrije voet is voor iedereen anders. De deurwaarder moet rekening houden met uw persoonlijke situatie. Er wordt onder andere gekeken naar uw:

  • Gezinssamenstelling
  • Inkomen
  • Woonlasten
  • Zorgkosten
  • Toeslagen van de Belastingdienst

Ga voor alles wat u moet weten over de beslagvrije voet, inclusief het zelf berekenen daarvan, naar www.uwbeslagvrijevoet.nl.

Er is beslag gelegd op mijn bankrekening. Wat gebeurt er nu?

De deurwaarder vordert het geld dat op het moment van beslag op uw rekening staat.

Geblokkeerde bankrekening
Door het beslag blokkeert de bank uw bankrekening en wordt het saldo bevroren. Met dit geld betalen we uw openstaande rekening. Als dat gebeurd is, kunt u uw bankrekening weer gebruiken. Dit duurt zeker zo’n 2 weken.

Vindt u dat te lang duren? Dan zijn er drie manieren om het te versnellen:

  1. Betaal met contant geld op ons kantoor.
  2. Betaal via een andere bankrekening. Vermeld daarbij het dossiernummer en stuur ons een bankafschrift als bewijs.
  3. Neem contact op met de afdeling beslaglegging van uw bank. Zij kunnen ons een verklaring sturen waarin het saldo van uw bankrekening staat. Vervolgens vragen we aan de bank om dit bedrag aan ons af te dragen en het restant vrij te geven.

Hulp bij geldproblemen
Als u na beslaglegging in de problemen komt, is het verstandig om hulp in te schakelen. Neem contact op met onze budgetcoach of met uw gemeente. U kunt ook bellen of mailen als u meer wil weten over uw rechten en plichten.

Kan ik een overzicht krijgen van de beslagen op mijn loon / uitkering?

Dit is mogelijk via de website schuldenwijzer.nl

Overige vragen

Er is een deurwaarder bij me langs geweest. Wat moet ik doen?

De deurwaarder komt langs om een belangrijk document af te geven. Bovenaan staat wat voor een document het precies is. U moet betalen binnen het aantal dagen dat in de brief staat. Daarmee voorkomt u dat de kosten hoger worden. Heeft u inhoudelijke vragen, bent het niet eens of weet u niet goed wat te doen? U mag ons altijd mailen of bellen.

Er is een gerechtelijke woningontruiming aangezegd. Wat nu?

Bij een woningontruiming moet u uw huurhuis verlaten. Ook moeten al uw eigendommen uit de woning verwijderd worden. In de brief van de gerechtsdeurwaarder staat wanneer de ontruiming plaatsvindt.

Het is verstandig dat u zelf uw inboedel uit huis haalt. Hiermee voorkomt u schade en discussie.

Wilt u meer informatie over uw rechten en plichten? Neem dan contact met ons op. We weten ook of uw schuldeiser openstaat voor een regeling. Als dat zo is, hoeft de ontruiming niet door te gaan.

Ik ben toegelaten tot de WSNP, maar krijg toch een brief. Wat moet ik doen?

Laat uw bewindvoerder contact met ons opnemen. Ons telefoonnummer is 0412 – 64 22 33.

Ik heb een brief of e-mail ontvangen. Wat nu?

U heeft deze brief of e-mail waarschijnlijk gekregen omdat u nog niet heeft betaald. In de brief staat hoeveel, waarvoor én wanneer u moet betalen.

Ik kom zelf niet verder. Wie kan me helpen?

Neem contact met ons op, want een goed gesprek kan al wonderen doen. Wellicht kunt u samen met een van onze medewerkers een oplossing voor uw vorderingen vinden. Ziet u door de bomen het bos niet meer en lopen uw schulden alleen maar op? Misschien kan onze budgetcoach wat voor u betekenen.

Ik zit in de schuldsanering, maar krijg toch een brief. Wat moet ik doen?

Laat uw hulpverlener dan contact met ons opnemen. Ons telefoonnummer is 0412 – 64 22 33.