Uncategorized Archieven - SVH Gerechtsdeurwaarders

SVH Gerechtsdeurwaarders ontvangt Startkwalificatie SRCM (Social Responsable Credit Management)

Kort geleden hebben wij met succes de audit voor de Startkwalificatie SRCM doorlopen.

De insteek van de SRCM-norm is dat er bij een schuld gezocht wordt naar een oplossing voor alle partijen. Dat de klant-debiteur perspectief heeft op het oplossen van zijn schuldpositie en dat de schuldeiser zicht heeft op betaling van de openstaande vordering. 

In de norm zijn dan ook niet alleen algemene MVO-richtlijnen opgenomen maar ook zeer specifieke die betrekking hebben op de maatschappelijke aspecten van verantwoord incasseren. 

Het oordeel na de audit was duidelijk:
“Waar een klein kantoor groot in kan zijn”!!

En ja dat klopt, al jaren lang steken wij veel energie in het optimaliseren van het incassoproces, communicatie en voorlichting of we nu voor je werken of dat je klant-debiteur bent.

Alles is gericht op het beter en duurzaam oplossen van schuldenproblematiek, waarbij wij een ander willen behandelen zoals we zelf behandeld zouden willen worden. De certificering legt dat nu ook “officieel” vast.

Wilt u meer weten over beslag leggen of het incasseren van openstaande facturen? Bel of mail ons voor meer informatie.

Vanaf 1 april 2021 wordt het gemakkelijker voor schuldeisers om beslag te leggen op motorrijtuigen en aanhangers (hierna kortweg auto’s). Op die datum gaat namelijk de laatste fase in van de wet tot herziening van het beslag- en executierecht.

Als een deurwaarder op dit moment beslag op een auto wil leggen moet hij/zij deze ook aantreffen en dat kan in de praktijk nogal eens een grote uitdaging blijken te zijn.

Vanaf 1 april wordt het mogelijk om administratief beslag te leggen op auto’s. Dit administratief beslag legt de deurwaarder vanachter zijn bureau. Zodra dat gebeurd wordt het beslag ingeschreven bij de RDW waarmee het kenteken wordt geblokkeerd. Het is vanaf dat moment niet meer mogelijk om de auto over te schrijven op een andere naam.

Deze maatregel maakt het voor schuldeisers mogelijk hun vorderingen sneller te incasseren.

Wilt u meer weten over beslag leggen of het incasseren van openstaande facturen? Bel of mail ons voor meer informatie.