AVG - SVH Gerechtsdeurwaarders

AVG

Wij beschermen uw persoonsgegevens

Kunnen we u helpen? Bel of mail ons direct

Vanaf 25 mei 2018 is er op het vlak van de bescherming van persoonsgegevens het één en ander veranderd. Vanaf dat moment zijn de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie van toepassing geworden. Tot aan 25 mei 2018 was in Nederland de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing.

Een deurwaarder verwerkt bij de uitvoering van incassowerkzaamheden in zowel het minnelijke als ambtelijke traject noodzakelijkerwijs privacygevoelige informatie.

Deze verwerkingen vallen binnen onze wettelijke bevoegdheid (artikelen 2 en 20 van de Gerechtsdeurwaarderswet). We zijn ons er steeds van bewust dat de personen van wie wij privacygevoelige informatie hebben, veelal debiteuren, zich in een kwetsbare positie bevinden. Incidenten in en inbreuken op de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van de persoonlijke gegevens waarover wij beschikken kunnen leiden tot negatieve effecten op de rechten van betrokkenen. Wij beschouwen het beschermen van persoonsgegevens dan ook als een van onze primaire verantwoordelijkheden.

Het beschermen van uw persoonsgegevens hebben wij altijd al gedaan. Dit is dus niets nieuws. Wij waren immers altijd al gehouden aan de naleving van de Nederlandse WBP.

Deze wet bestond totdat op 25 mei 2018 de Europese AVG van toepassing werd.

Wat nieuw is, is dat bedrijven u moeten informeren over de wijze waarop zij uw privacy beschermen.

Klik op deze link om ons privacybeleid te lezen.

Tevens moeten bedrijven u informeren over de rechten die u heeft ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Op basis van de AVG heeft u een aantal nieuwe rechten gekregen. Zo heeft u:

  • het recht op inzage van uw persoonsgegevens die wij verwerken
  • het recht op aanvulling en correctie van uw persoonsgegevens die wij verwerken
  • het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen
  • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens